Místní knihovna Raduň
Naposledy aktualizováno: 6.2.2019

Knihovník : K. Ausficírová

     Knihovna je umístěna v budově základní školy, ve druhém patře, vedle družiny. Knihovna umožňuje jak výpůjčku knih, tak i možnost přístupu na internet.

     Knihovna disponuje jak svým knihovním fondem (trvale), tak i regionálním fondem (dočasně). Regionální fond obsahuje soubory knih, které jsou novinkové a jsou knihovně zapůjčeny na určitou dobu. Obsahuje jak novinky, tak i bestsellery. Regionální fond je aktualizován zhruba po roce.

     Knihovna používá AKS (automatický knihovní systém) Clavius Reks.

     Pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě poskytuje místní obsluhované knihovně v rámci regionálních funkcí soubor činností podporovaných dotací Moravskoslezského kraje. Mezi tyto činnosti patří vytváření a cirkulace výměnných fondů, servis VT, metodika či školení knihovníků.